Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между „ТЕКРА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, ж.к. „Дружба 1“, бул. Цветан Лазаров № 35, имейл адрес: tekra@tekra.bg, тел. номер: 070011010, наричано по-долу за краткост „ТЕКРА“/“Дружеството“, и клиентите, наричани по-долу за краткост „Потребители“, на уебсайта www.tekra.bg, наричан по-долу „Уебсайтът”.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА

Чл. 2. Уебсайтът e корпоративен уебсайт с продуктов каталог, достъпен на адрес www.tekra.bg, чрез който Потребителите имат възможност да получат информация за наличните продукти, предлагани от ТЕКРА, включително:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за разглеждане на продуктовия каталог на Уебсайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация, включително да се записват за обучения, провеждани от Академия ТЕКРА, и да имат достъп до документите в секция „Библиотека“;

2. Да получават информация за нови продукти, предлагани на Уебсайта, чрез получаване на онлайн бюлетин;

3. Да преглеждат продуктите, техните характеристики и цени;

4. Да отпращат запитвания за регистрация за партньор;

5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи за тях от нормативната уредба, регулираща защитата на Потребителите - предимно чрез Уебсайта.

Чл. 3. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Уебсайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Чл. 4. (1) За да използва Уебсайта за преглед на продуктовия каталог, Потребителят не предоставя лични данни и не е необходимо да се регистрира. При избор на определен продукт, Потребителят може да се свърже с представител на ТЕКРА по имейл или телефон, предоставени в секция „Контакти“ на Уебсайта, за повече информация или последващи действия за закупуване на продукта.

(2) За получаване на онлайн бюлетина на ТЕКРА, Потребителят следва да въведе своите лични данни в съответната форма, налична на Уебсайта;

(3) За достъп до (част от) информацията в секциите „Библиотека“ и „Академия ТЕКРА“,  Потребителят следва да въведе свои лични данни в регистрационната форма в Уебсайта;

(4) За запитване за регистрация за партньорство, Потребителят следва да попълни формата за регистрация в секцията „B2B платформа“ (или във формата след клик на бутона Вход/Регистрация) в Уебсайта, като предостави описаните във формата лични данни.

(5) За отправяне на запитване и/или мнение, Потребителят следва да попълни съответната форма в секцията „Контакти“ на Уебсайта, като предостави описаните във формата лични данни.

Чл. 5. (1) ТЕКРА потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за извършената регистрация.

(2) При извършване на регистрация Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира или подава заявка за актуализация на данните си, в случай на промяна.

(3) Бизнес партньорите на Текра ЕООД могат да получат разширен достъп до B2B платформата (след одобрение от страна на Текра ЕООД до статус "Регистриран B2B партньор"), който им позволява да правят поръчки от профила си, да преглеждат и изтеглят фактурите си, да виждат историята на поръчките си, да създават оферти към свои клиенти, да създават списък с любими продукти, както и да следят наличностите на артикулите в актуално време.

(4) Прекратяване на достъпа до информация за профили със статус "Регистриран B2B партньор". Текра си запазва правото да прекратява достъпа на потребители със статус "Регистриран B2B партньор" при условие, че за период от 6 месеца не са направили нито една поръчка към Текра (без значение от канала за комуникация).

Чл. 6. Потребителят има право по всяко време да спре ползването на предоставяните на Уебсайта услуги. При изрично искане от страна на Потребителя, ТЕКРА премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до: info@tekra.bg

IV. ДРУГИ

Чл. 7. (1) Всеки Потребител в Уебсайта носи пълна отговорност за действията си по време на ползване на Уебсайта.

(2) Потребителят няма право да пренася съдържанието на Уебсайта в други мрежи (напр. обменни борси и др.).

(3) Неспазването на описаните в тази разпоредба задължения могат да доведат до ограничаване на достъпа до Уебсайта за Потребителя, както и до задължение за компенсиране на ТЕКРА във връзка с всички нанесени вреди.

Чл. 8. (1) Политика на ТЕКРА е да предоставя точна информация за продуктите в Уебсайта.

(2) Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, които се намират извън правомощията на ТЕКРА, достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат за известно време. Във връзка с горното, ТЕКРА не е в състояние да гарантира, че сайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време.

Чл. 9. (1) ТЕКРА обработва предоставените от Потребителя лични данни съобразно Политиката за поверителност, публикувана на Уебсайта.

(2) Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражението си личните му данни да бъдат обработвани от ТЕКРА, както и да упражни другите права, свързани с обработваните лични данни, заложени в Регламент 2016/679 и описани в Политиката за поверителност, публикувана на Уебсайта. Потребителят може да упражни всяко едно от правата си, произтичащи от Регламент 2016/679, като изпрати e-mail на info@tekra.bg.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да бъде необходимо ТЕКРА да уведомява предварително своите Потребители. Най-актуалната версия на Общите условия е достъпна винаги на Уебсайта.

Последна актуализация: 09-01-2024 г.

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от ТЕКРА. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. ТЕКРА няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Координати на Дружеството:

„ТЕКРА“ ЕООД

гр. София 1592, ж.к. „Дружба 1“, бул. Цветан Лазаров № 35

тел: 0700 110 10

имейл: tekra@tekra.bg

 

Координати на Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Координати на Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

факс: 02/91-53-525

имейл: kzld@cpdp.bg,

Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/

xs
sm
md
lg
xl
xxl