TEKRA PRO ACADEMY стартира годишни безплатни тренинг обучения

Tekra Pro Academy

TEKRA PRO ACADEMY дава началото на своята тренинг програма за първото тримесечие.
Запишете се!

ТЕКРА ПРОФЕСИОНАЛНА АКАДЕМИЯ е нашият образователен център, чиято цел е обучение и повишаване на професионалната квалификация на нашите партньори. Дейността на академията е структурирана в тримесечни цикли, като тренинг програмата за първото тримесечие вече стартира.

Основни продуктови направления:

  • Пожароизвестителни системи (ПИТ);
  • Оповестителни системи (ОС);
  • Сигнално-охранителни системи (СОТ);
  • Системи за видеонаблюдение (СВН);
  • Домофонни системи (ДС);
  • Системи за Контрол на достъпа (СКД);
  • Хотелски системи (ХС).

Във всяко едно от направленията ще проведем безплатни курсове. Те ще бъдат както присъствено, така и онлайн, като присъствените ще се провеждат в учебния център на Текра, в регионалните ни центрове и по градове.

Основни видове курсове:

  • Продуктова презентация (ПП): представяне на продукти и решения, както и иновации в сферата;
  • Техническо обучение (ТО): подробно запознаване с техническите характеристики на продуктите, начина им на инсталация, програмиране и пуск на системите;
  • Практически тренинг (ПТ): възможност за участниците да приложат получените знания на практика. Ще могат да свързват и програмират върху опитна постановка. Сертификати ще бъдат дадени на успешно преминалите.
За да сме по-ефективни в планирането, моля, попълнете формуляра по-долу с вашите предпочитания относно направленията и видовете курсове, които ви интересуват.

Свързани продукти

Свързани публикации

xs
sm
md
lg
xl
xxl