Коледа идва по-рано с Dahua

Поръчайте продукти
Дахуа
Регистрирайте фактурите за периода 10.11 - 8.12.2023 г.,
участвайте в томболата и може да спечелите подарък

Ниво 1
1 000 лв.
Кутия с брандирани подаръци


Ниво 2
3 500 лв.
Смартфон XIOMI REDMI NOTE 12, 4G, 256 GB


Ниво 3
6 000 лв.
Кафе автомат Philips EP1223/00, 15 Bar, 1500 W


Ниво 4
16 000 лв.
Смартфон Apple iPhone 15, 128 GB

Регистрирайте фактурите си на адрес dahuapromotions.com

Направете една или няколко поръчки с обща стойност на някоя от посочените суми и регистрирайте фактурите на www.dahuapromotions.com. Предложението не важи за монитори, твърди дискове, кабели, оборудване по проекти или специални решения. Промоцията се комбинира с договорени търговски отстъпки и условия и е валидна за посочения срок.


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Организатор на промоционалната игра – Игра на късмета на Дахуа („Играта“), е Дахуа Технолъджи България ЕООД, ЕИК: 204273087, със седалище и адрес на управление гр. София, област София, бул. Цариградско шосе № 115К, офис сграда В, ет. 5, офис 5.7 („Организаторът“).

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА. СРОК НА КАМПАНИЯТА

Играта се провежда на територията на Република България. Играта е валидна от 10 ноември 2023 г. с начало от [08:00] часа и се прекратява с изтичане на периода на провеждането й, който е на 8 декември 2023 г., [23:59] часа. Тегленето на печелившите ще се осъществи на 15 декември от [17:00] в офиса на Дахуа Технолъджи България, с адрес: бул. Цариградско шосе 115К, сграда Б, ет.5 и резултатите ще бъдат изпратени на печелившите по имейл. Регистрацията за участие в играта следва да се направи на страницата: www.dahuapromotions.com

Играта се осъществява посредством официалните дистрибутори на Дахуа Технолъджи.

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Участието в Играта е на доброволни начала и е съобразено със закупуването на стока/и от официалните дистрибутори на Дахуа Технолъджи на територията на Република България, посочени по-горе. Право на участие има участник закупил оборудване Dahua на стойност над 1000 лв. (хиляда лева) без ДДС, над 3500 лв. (три хиляди и петстотин лева) без ДДС, над 6000 лв. (шест хиляди лева) без ДДС и над 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева) без ДДС по време на периода на Играта. Клиентът участва в Играта с номера на фактурата издадена за поръчката си от официалните Дистрибутори.

Една компания може да участва с неограничен брой лотарийни номера, но може да получи максимум:

  • 5 награди от ниво за поръчка 1000 лв. без ДДС,
  • 2 награди от ниво за поръчка 3500 лв и 6000лв без ДДС
  • 1 награда от ниво за поръчка 16 000 лв. без ДДС от промоционалната Игра.

УЧАСТНИЦИ

Нямат право на участие в кампанията участници представили две или повече фактури на обща минимална стойност за участие в Играта съгласно раздел 3 по-горе за спечелването на наградите. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря едновременно на следните изисквания:

1) навършена 18-годишна възраст;
2) не работи по трудово правоотношение с Организатора или със свързаните с него лица;
3) не работи по трудово правоотношение с дистрибуторите на Дахуа Технолъджи;
4) не е член на семейството на лица, които работят по трудово правоотношение с Организатора или със свързаните с него лица;
5) не е член на семейството на лица, които работят по трудово правоотношение с дистрибуторите на Дахуа Технолъджи;
6) направили са поръчка съгласно изискванията на раздел 3 по-горе;

НАГРАДИ

При участие в Играта в съответствие с настоящите Правила и Условия участниците, ако бъдат изтеглени, имат възможност да получат предварително подготвените пакети, осигурена от и за сметка на Организатора:

Ниво за поръчка 1000 лв. без ДДС:

1бр кутия с Дахуа Брандирани подаръци
1бр Dahua 64GB USB 3.2Gen 1 модел DHI-USB-P629-32-64GB или модел Dahua 64GB USB DHI-USB-U176-20-64G (в зависимост от наличностите)

Ниво за поръчка 3500 лв. без ДДС:

Smartphone XIAOMI REDMI NOTE 12 4G 256GB + 8GB RAM

Ниво за поръчка 6000 лв. без ДДС:

Кафе автомат Philips EP1223/00, 15 Bar, 1500 W

Ниво за поръчка 16 000 лв. без ДДС:

Smartphone Apple iPhone 15 128GB

Участниците нямат право да получат паричната равностойност на наградите или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул. Една компания може да участва с неограничен брой лотарийни номера, но може да получи максимум:

  • 5 награди от ниво за поръчка 1000 лв. без ДДС
  • 2 награди от ниво за поръчка 3500 лв и 6000лв без ДДС
  • 1 награда от ниво за поръчка 16 000 лв. без ДДС от промоционалната Игра

ВАЛИДИРАНЕ НА УЧАСТНИКА

Представител на Дистрибутора ще се свърже със спечелилия подаръка участник, отговарящ на изискванията на Играта, по телефон или по имейл след края на Играта, за да се уточни начина на предаване на спечелената награда. Наградите ще бъдат достъпни за получаване след края на Играта. Участниците могат да получат наградите си в срок от минимум 2 седмица след потвърждение.

Промоцията не се прилага за:
  • Доставка на проекти
  • Специализирани решения с някои договорни отстъпки
  • Монитори, твърди HDD, кабели, други марки
  • Комбинация с други промоции

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. В случай на опити за измама, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора същият си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.

2. Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на Играта в нормални условия съгласно тези Правила и условия, но не поема отговорност за евентуални недоволства ил обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.

3. Организаторът няма да поеме никаква отговорност в случай, че определените и утвърдените победители не се възползват от предложените награди от Организатора.

4. В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат установени злоупотреби и/или нарушаване на тези Правила и Условия, Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време. В тези случаи прекратяването на Играта се оповестява на официалните интернет страници на Дистрибуторите и Организатора, като на участниците не се дължи компенсация.

5. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Правила и условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите. Разпоредбите на тези Правила и условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Свързани продукти

Добави

1 980.00

1 980.00

лв. без ддс

1 980.00 лв. без ддс

Наличен
Добави

1 283.00

1 283.00

лв. без ддс

1 283.00 лв. без ддс

Наличен
Добави

99.00

99.00

лв. без ддс

99.00 лв. без ддс

Наличен

Свързани публикации

xs
sm
md
lg
xl
xxl