Промоционална игра с продуктите Incara на Legrand

Поръчайте продукти
INCARA

Вземете подарък

За поръчки над 140 лв. без ДДС

Безжични Слушалки MRG L-inPods 12, Bluetooth, Handsfree, със зареждаща кутия, бели

За поръчки над 260 лв. без ДДС

Дизайнерска настолна LED лампа LEDVANCE, с чувствителен на допир сензор

11.09 - 27.10

Правила и условия за участие в Промоцията

Промоцията се провежда на територията на Република България. Промоцията е валидна от 11 септември 2023 г. и важи до 27 октомври 2023 г. или до изчерпване на подаръците.

Участието в Промоцията е на доброволни начала и е съобразено със закупуването на стока с марка Incara на Legrand.

Право на участие има всеки участник закупил продукти Incara на стойност над 140 лв. (сто и четиресет лева) без ДДС и над 260 лв. (двеста и шейсет лева) без ДДС по време на периода на Промоцията. Всеки клиент може да участва с 1 (една) фактура за 1 (един) подарък, която отговаря на условията посочени в предходното изречение. Промоцията не важи за доставки по проекти.

При участие в Промоцията в съответствие с настоящите Правила и Условия участниците, имат възможност да получат следните промоционални подаръци:

  • За ниво за покупка на продукти Incara в една фактура за мин. 140 лв. без ДДС, клиентът има право да получи 1бр. съвместно брандиран подарък Tekra – Legrand, а именно: Слушалки MRG L-inPods 12, Bluetooth, HandsFree, със зареждаща кутия, бели
  • За ниво за покупки на продукти Incara в една фактура за мин. 260 лв. без ДДС, клиентът има право да получи 1бр. съвместно брандиран подарък Tekra – Legrand: Дизайнерска настолна LED лампа LEDVANCE, с чувствителен на допир сензор

Участниците нямат право да получат паричната равностойност на наградите или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул. Подаръците се получават с издължаването на закупената стока.

Участници

Участник може да бъде всяко лице, което отговаря едновременно на следните изисквания: 1) навършена 18-годишна възраст; 2) не работи по трудово правоотношение с Текра или със свързаните с него лица; 3) не работи по трудово правоотношение с Legrand; 4) не е член на семейството на лица, които работят по трудово правоотношение с Текра или със свързаните с него лица; 5) не е член на семейството на лица, които работят по трудово правоотношение с Legrand; 6) направили са поръчка съгласно изискванията по-горе;

Валидиране на участника

Представител на Текра ще се свърже със спечелилия подаръка участник, отговарящ на изискванията на Промоцията, по телефон или по имейл след края на Промоцията, за да се уточни начина на предаване на спечелената награда. Наградите ще бъдат достъпни за получаване след края на Промоцията.

Свързани продукти

xs
sm
md
lg
xl
xxl