Купете продукти Dahua и може да спечелите страхотни награди Makita

Регистрирайте фактура в периода 1-30 април и може да спечелите страхотни награди Makita. Научете повече за играта.

Купете продукти Dahua
и може да спечелите

за поръчки на стойност

Над 1000 лева

МАКИТА к-кт накрайници и вложки, с магнитен държач и отвертка с тресчотка, 47 части, /B-36170/
за поръчки на стойност

Над 5000 лева

МАКИТА акумулаторен винтоверт, ударен, с 2 батерии и зарядно, /DHP485RFJ/
за поръчки на стойност

Над 2000 лева

МАКИТА к-кт инструменти, 87 бр., /E-08458/
Период на промоцията 01-30.04.2024 г.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Организатор на промоционалната игра – Игра на късмета на Дахуа („Играта“), е Дахуа Технолъджи България ЕООД, ЕИК: 204273087, със седалище и адрес на управление гр. София, област София, бул. Цариградско шосе № 115К, офис сграда В, ет. 5, офис 5.7 („Организаторът“).

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА. СРОК НА КАМПАНИЯТА

Играта се провежда на територията на Република България. Играта е валидна от 1 април 2024 г. с начало от [08:00] часа и се прекратява с изтичане на периода на провеждането й, който е на 30 април 2024 г., [23:59] часа. Тегленето на печелившите ще се осъществи на 7 май 2024 от [17:00] в офиса на Дахуа Технолъджи България, с адрес: бул. Цариградско шосе 115К, сграда Б, ет.5 и резултатите ще бъдат изпратени на печелившите по имейл. Регистрацията за участие в играта следва да се направи на страницата: www.dahuapromotions.com

Играта се осъществява посредством официалните дистрибутори на Дахуа Технолъджи, сред които е Текра.

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Участието в Играта е на доброволни начала и е съобразено със закупуването на стока/и от официалните дистрибутори на Дахуа Технолъджи на територията на Република България. Право на участие има участник закупил оборудване Dahua на стойност над 1000 лв. (хиляда лева) без ДДС, над 2000 лв. (две хиляди лева) без ДДС и над 5000 лв. (пет хиляди лева) без ДДС без ДДС по време на периода на Играта. Клиентът участва в Играта с номера на фактурата издадена за поръчката си от официалните Дистрибутори.

Една компания може да участва с неограничен брой лотарийни номера, но може да получи максимум:

  • 5 награди от ниво за поръчка 1 000 лв. без ДДС,
  • 2 награди от ниво за поръчка 2 000 лв без ДДС
  • 1 награда от ниво за поръчка 5 000 лв. без ДДС от промоционалната Игра.

УЧАСТНИЦИ

Нямат право на участие в кампанията участници представили две или повече фактури на обща минимална стойност за участие в Играта съгласно раздел 3 по-горе за спечелването на наградите. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря едновременно на следните изисквания:

1) навършена 18-годишна възраст;
2) не работи по трудово правоотношение с Организатора или със свързаните с него лица;
3) не работи по трудово правоотношение с дистрибуторите на Дахуа Технолъджи;
4) не е член на семейството на лица, които работят по трудово правоотношение с Организатора или със свързаните с него лица;
5) не е член на семейството на лица, които работят по трудово правоотношение с дистрибуторите на Дахуа Технолъджи;
6) направили са поръчка съгласно изискванията на раздел 3 по-горе;

НАГРАДИ

При участие в Играта в съответствие с настоящите Правила и Условия участниците, ако бъдат изтеглени, имат възможност да получат предварително подготвените пакети, осигурена от и за сметка на Организатора:

Ниво за поръчка 1000 лв. без ДДС:

Dahua branded Makita Bits set 47 pcs kit B-36170

Ниво за поръчка 2000 лв. без ДДС:

Dahua branded Makita Hand tool set 87pcs E-08458

Ниво за поръчка 5000 лв. без ДДС:

Dahua branded Makita Cordless impact driver DHP485RFJ

Участниците нямат право да получат паричната равностойност на наградите или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул. Една компания може да участва с неограничен брой лотарийни номера, но може да получи максимум:

  • 5 награди от ниво за поръчка 1000 лв. без ДДС
  • 2 награди от ниво за поръчка 2000 лв и 6000лв без ДДС
  • 1 награда от ниво за поръчка 5000 лв. без ДДС от промоционалната Игра

ВАЛИДИРАНЕ НА УЧАСТНИКА

Представител на Дистрибутора ще се свърже със спечелилия подаръка участник, отговарящ на изискванията на Играта, по телефон или по имейл след края на Играта, за да се уточни начина на предаване на спечелената награда. Наградите ще бъдат достъпни за получаване след края на Играта. Участниците могат да получат наградите си в срок от минимум 2 седмица след потвърждение.

Промоцията не се прилага за:
  • Доставка на проекти
  • Специализирани решения с някои договорни отстъпки
  • Монитори, HDD, кабели, други марки
  • Комбинация с други промоции

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. В случай на опити за измама, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора същият си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.

2. Организаторът ще предприеме всички мерки за провеждането на Играта в нормални условия съгласно тези Правила и условия, но не поема отговорност за евентуални недоволства ил обжалвания от страна на участниците, които не се отнасят до нарушения на действащото законодателство.

3. Организаторът няма да поеме никаква отговорност в случай, че определените и утвърдените победители не се възползват от предложените награди от Организатора.

4. В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат установени злоупотреби и/или нарушаване на тези Правила и Условия, Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време. В тези случаи прекратяването на Играта се оповестява на официалните интернет страници на Дистрибуторите и Организатора, като на участниците не се дължи компенсация.

5. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Правила и условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите. Разпоредбите на тези Правила и условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Свързани продукти

Свързани публикации

xs
sm
md
lg
xl
xxl