Текра ЕООД

Политика за поверителност

Настоящите Условия (Правила) уреждат отношенията между ТЕКРА ЕООД (наричано по-долу за краткост ТЕКРА) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва Интернет страницата на ТЕКРА ЕООД и /или услугите, предоставяни чрез нея.

Потребителите по смисъла на настоящите правила са две категории:
Регистрирани – Потребители, които се регистрират на Интернет страницата на ТЕКРА чрез въвеждане на име, фамилия, телефон, име на фирма, оновна дейност, населено място, е-mail адрес, потребителско име и парола.
Нерегистрирани – Потребители, които посещават Интернет страницата на ТЕКРА без да извършват регистрация.

Политика за поверителност на Текра ЕООД за защита на личните данни

Ние от ТЕКРА ЕООД подхождаме отговорно и отдаваме голямо значение на защитата на личната Ви информация, която ни предоставяте при създаване на потребителски профил на нашия корпоративен сайт.

Моля, запознайте се с публикуваната по-долу декларация за съгласие на Потребителя за съхранение и обработване на предоставяните от него лични данни, изисквани при регистрация на профил на корпоративния сайт на ТЕКРА ЕООД  или при изпращане на запитване през някоя от формите за директен контакт с нас.

Вашата лична информация ще бъде третирана като поверителна в съответствие с прилаганите разпоредби за защита на личните данни, посочени в Закона за защита на личните данни и в публикуваната тук декларация за поверителност.

Декларация за поверителност

1. С отбелязване на поле „Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на данните“ (във форма за създаване на потребителски или корпоративен профил и във всяка от формите за изпращане на директно запитване към ТЕКРА ЕООД), заявявам, че предоставям изричното си съгласие ТЕКРА ЕООД да съхранява, обработва и трансферира личните ми данни за целите на предоставяне на услуги, свързани с търговия на сигнално-охранителни и пожаро-известителни системи и директен маркетинг.

2. Предоставените лични данни ще се съхраняват от ТЕКРА ЕООД за срок от 2 (две) години и/или до приключване договора за предоставяне на сигнално-охранителни, пожаро-известителни системи и/или услуги в тази област.

3. Декларирам, че приемам да получавам рекламни материали, новини и друга подобна информация за продукти и кампании на ТЕКРА ЕООД, която да се изпраща на посочения от мен адрес или на електронния ми адрес или да ми бъде съобщавана по телефон на посочения от мен телефонен номер и съм съгласен/сна личните ми данни да се използват за целите на директния маркетинг на продукти и кампании на ТЕКРА ЕООД.

4. Запознат/a съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД:

4.1 правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица с писмено заявление до ТЕКРА ЕООД, подписано от мен и подадено до адреса на ТЕКРА ЕООД в гр. София – 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 35;
4.2 правото ми, когато пожелая, да оттегля даденото от мен съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на услуги, свързани със сигнално-охранителни или пожаро-известителни уредби и/или директния маркетинг на продуктите и кампаниите на ТЕКРА ЕООД, като изпратя имейл на marketing@tekra.bg;
4.3 Запознат/а съм с правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да искам от ТЕКРА ЕООД заличаване, коригиране или блокиране на личните ми данни – в потребителския ми профил на сайта на ТЕКРА ЕООД (https://www.tekra.bg) или с писмено искане по начина, посочен по-горе.

5. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен/а всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат/а, че отказът ми за предоставяне на лични данни е основание за ТЕКРА ЕООД да откаже да сключи договор с мен.

© 2014 Текра ЕООД | Всички права запазени.

Дизайн: www.bgadv.com | Разработка: Ads Lab Ltd.

TOP

Абонирайте се за нашият бюлетин!

Абонирайки се за бюлетина на Текра ЕООД, периодично ще получавате информация за нови продукти, ценови листи, обучения и новини за нас.

Вашият e-mail*:
Полето е задължително.Грешен формат.
Въведете кода*:   9379
Полето е задължително.Напишете верния код.