Текра ЕООД

Академия

Курс по НАРЕДБА № 8121з-1100 на Министерството на вътрешните работи

Дата: 19.10.2018

Място: Център за обучение “Искра” Адрес: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 35, (сградата на Текра ЕООД)

Лектор: Академия на МВР

Професионалният център за обучение към Телетек Груп АД съвместно с Академия на МВР организира курсове за обучение по чл. 8, т. 2 от НАРЕДБА № 8121з-1100 от 29 септември 2015 г. на Министерството на вътрешните работи – “Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.”

Цената за обучение на 1 курсист е – 795 лв. без ДДС.
Продължителността на курсовете е една седмица, след което се насрочва дата за полагане на изпит.

Желаещите да участват трябва да преведат сумата за съответния брой курсисти по банковата сметка на Телетек Груп АД:

ТЕЛЕТЕК ГРУП АД

ЕИК: 175140444

IBAN: BG58RZBB91551060623412

Банка: Райфайзен Банк АД

Провеждането на обучението се извършва на групи от по 10 курсиста.Курсът ще се проведе при попълване на група от 10 участници.

Попълване на бройката за групите става по реда на получаване сумите по указаната по-горе сметка. Персонално ще се свържем с тези от Вас, които са превели суми за уточним подробности по организацията.

Заплатилите таксата за участие е необходимо да изпратят до maya.damyanova@tekra.bg

1.      Копие от платежно нареждане за платена такса

2.      Трите имена на курсистите, които ще участват в обучението

3.      Данни на фирмата за издаване на данъчна фактура

4.      Лице за контакт и телефон за връзка

Програма

© 2014 Текра ЕООД | Всички права запазени.

Дизайн: www.bgadv.com | Разработка: Ads Lab Ltd.

TOP

Абонирайте се за нашият бюлетин!

Абонирайки се за бюлетина на Текра ЕООД, периодично ще получавате информация за нови продукти, ценови листи, обучения и новини за нас.

Вашият e-mail*:
Полето е задължително.Грешен формат.
Въведете кода*:   8682
Полето е задължително.Напишете верния код.